Our location

Contact information

PERSONALNY LEASING, s.r.o.
Bajkalská 25

827 18 Bratislava,
Slovak Republic
Mobil: 0904 305 555

URL: www.lotty.sk
E-mail: info@lotty.sks


Spoločnosť je držiteľ povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu - UPSVAR

Pre osobné stretnutie je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť termín stretnutia! ! !