Pre spoločnosti

Naše služby:
PERSONALNY LEASING, s.r.o. Vám ponúka kvalitný servis v oblasti recruitingu a sprostredkovania zamestnania.

Naše ciele:
- Sprostredkovanie zamestnancov, ktorí spĺňajú požiadavky našich obchodných partnerov.
- Zabezpečenie čo najlepších podmienok pre našich kandidátov.
- Poskytovať čo najlepšie služby našim partnerom, ako aj uchádzačom o prácu.

Vo všeobecnosti ponúkame dva typy služieb:

Preselekcia :
Jednoduchší variant, výsledkom by pre Vás boli profily (životopisy) uchádzačov o zamestnanie, ktorí vyhovujú Vašim
požiadavkám čo najlepšie.
Tento variant zahŕňa:
- tvorba a zverejnenie inzerátov na základe požiadaviek od zamestnávateľa
- príjem a spracovanie žiadostí
- výber uchádzačov, ktorí najlepšie spĺňajú požiadavky
- telefonické interview
- spracovanie získaných dát
- sprostredkovanie profilov (životopisov) vhodných uchádzačov

Konečný výber budúceho zamestnanca je na zamestnávateľovi.

Kompletný recruitment :
Od obdržania pracovných požiadaviek, cez tvorbu inzerátov až po osobný pohovor.
- tvorba a zverejnenie inzerátov na základe požiadaviek od zamestnávateľa
- príjem a spracovanie žiadostí
- výber uchádzačov, ktorí najlepšie spĺňajú požiadavky
- telefonické interview
- spracovanie získaných dát
- osobný pohovor s vybranými uchádzačmi
- výber vhodných kandidátov na interview so zamestnávateľom (pokiaľ je taká požiadavka zo strany zamestnávateľa)
- odoslanie profilov uchádzačov, ktorí sú vhodní na interview pohovor so zamestnávateľom
- interview so zamestnávateľom (možné aj prostredníctvom Skype)

V prípade, že máte o naše služby záujem, neváhajte nás kontaktovať na: info@personalnyleasing.eu alebo na telefónnom čísle +421 904 305 555. Radi s Vami preberieme podrobnosti možnej spolupráce.